Zpráva z ECER 2023

ZPRÁVA O ČINNOSTI DELEGACE NA EVROPSKÉM KONGRESU ETNICKÝCH NÁBOŽENSTVÍ ECER 2023 V RIZE

Delegace: Jakub Krejčíř, Svatava Kollmannová, Marianna Gorroňová, Lukáš Pajer

Činnost delegace: Prezentace vzniku, založení a činnosti náboženské společnosti SLOVANÉ,
proslov provázející prezentaci (musel být z časových důvodů zredukován):

Vážení přátelé,
cesta k registraci pohanské náboženské společnosti ministerstvem kultury České republiky nebyla snadná. Spolek Slovanský kruh, v čele se Zdeňkem Ordeltem, se 6 let zabýval přípravami, sbíráním podpisů a tvorbou požadovaných dokumentů. Vize o založení organizace, která by vytvořila oficiální ochranu a záštitu pro naše původní duchovně-kulturní dědictví, se začala představovat sympatizantům a návštěvníkům obřadů, které Slovanský kruh pořádal. Tuto práci podpořili také čeští umělci, hudebníci, známé osobnosti, šamani a různí lidé praktikující slovanské tradice v Česku, kteří pochopili vážnost této věci. Velice pomohla také alternativní mediální scéna. Ministerstvo uznalo splnění požadavků a dne 22. 1. 2022 zaregistrovalo náboženskou společnost. Tímto dnem začal oficiální rozvoj naší organizace v souladu se schváleným základním dokumentem. Po představení a několika přednáškách a prezentacích vznikla v květnu 2022 v Praze první Slovanská obec a v rychlém sledu, v témže měsíci, následoval vznik dalších Slovanských obcí v Hradci Králové (kraj Královéhradecký), v Lesnici (kraj Olomoucký), v Pardubicích (kraj Pardubický). V červnu tohoto roku vznikla Slovanská obec Benešov (kraj Středočeský). V srpnu potom vznikla druhá pražská obec v městské části Stodůlky, dále Slovanská obec Ostrava (kraj Moravskoslezský) a Slovanská obec Hostýn (kraj Zlínský). V září vznikla třetí pražská Slovanská obec v městské části Vinoř. Slovanských obcí existuje již devět. Jednotlivé obce od svého vzniku pořádají, ve svých regionech, oslavy slovanských svátků, různé vzdělávací akce, přednášky, semináře. Dále také pořádáme jednou ročně slovanský festival domorodých tradic – Rodokruh, který je přístupný pro širokou veřejnost. Na tomto festivalu se prezentuje naše činnost, odehrávají se zde koncerty, tematické přednášky, workshopy a schází se zde členové obcí, kteří diskutují o dalším rozvoji naší osvětové činnosti. Naše priority v rámci České republiky tedy jsou, rozvoj slovanských tradic, ochrana posvátných míst, výuka a osvěta slovanských zvyků, získání plných práv dle zákonů České republiky a upevnění mezinárodních vztahů v rámci etnických náboženství tak, abychom mohli naše společné zájmy efektivně prosazovat u mezinárodních organizací.

Jelikož byl hlasovací lístek předán zástupci Slovanského kruhu, byla veškerá hlasování prováděna jménem tohoto spolku. Projednávání a hlasování o deklaraci (bod 5 byl přidán na návrh Svatavy Kollmannové). Volba prezidia a prezidenta kongresu. Zástupcem slovanských organizací a spolků v prezidiu se stal kandidát, navržený Slovanským kruhem, Giuseppe Maiello. Prezidentem kongresu byl zvolen Ugis Nastevičs.

Na závěr oficiální části byla slavnostně předána přihláška náboženské společnosti SLOVANÉ
do Evropského kongresu etnických náboženství ECER z rukou vedoucího delegace Jakuba
Krejčíře do rukou nově zvoleného prezidenta Ugise Nastevičse.

Zprávu sestavil: Jakub Krejčíř

The European Congress of Ethnic Religions 2023 in Latvia