Dar

Můžete naši náboženskou společnost podpořit poskytnutím finančního daru na bankoví účet 312826362/0300, konstantní symbol: 1234.

Poslat finanční dar můžete jednoduše i přes mobilní aplikaci scanováním QR kódu.

 v § 15 odst. 1 zák.č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů  se mimo jiné píše:

„Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,14e) a to na vědu a vzdělávání  …  náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, …  pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč.  …  V  úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně … „

 

Další informace naleznete také na:

Nezdanitelné části základu daně | 2013 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Dary z pohledu daní: jak je správně odečíst | Průvodce podnikáním | ČSOB (pruvodcepodnikanim.cz)

Jak nám dary mohou snížit základ daně? – Portál POHODA

Víte, že si můžete dobročinné dary odečíst z daní? – iDoklad online fakturace