O vzniku Sns na DINGIR.cz

Výňatek  informačního media Dingir.cz :

To Náboženská společnost Slované naopak zakládá mezi registrovanými společenstvími zcela novou kategorii. Jedná se totiž o první pohanskou (nebo též novopohanskou) společnost, která o registraci usilovala (a také ji dosáhla). Kvůli několika přepracováním základních dokumentů to pro ni byl dost dlouhý a složitý proces: žádost o registraci podala již 21. května 2020 a kladné rozhodnutí nabývá právní moci až v těchto dnech. Také u této společnosti jsou její „ekumenické“ vztahy ještě otevřenou otázkou. Na jedné straně si toto společenství kolem Zdeňka Ordelta s názvem „Slovanský kruh“ tak trochu přivlastnilo pojem „Slované“ na úkor jiných slovanských skupin (aktivní je v současnosti ale asi pouze Rodná víra), na druhé straně má jistě potenciál sjednotit roztroušené slovanské pohany a snad i přitáhnout nové zájemce o šamanismus a etnická náboženství.

 

zdroj:  https://info.dingir.cz/2022/01/v-cesku-byly-registrovany-dve-nove-nabozenske-spolecnosti/?fbclid=IwAR1F5YiDxoZvjyc1-dB1a0UfZioTT1asSTZrtfu6OZ7fbUZKiePq2o5lQ78