Náše cíle

Slované n.s. mají za cíl začít pracovat na těchto bodech, které mohou pomoci naší společnosti:

 1. Začlenění duchovního odkazu a obsahu učení Slovanů do legální spirituality u nás.
 2. Přehled o slovanské spiritualitě a svátcích dostupný pro veřejnost
 3. Legální slovanské svatby
 4. Legální slovanské pohřby a přírodní pohřebiště
 5. Výzkum a zachování původních přírodních medicínských postupů dle našich slovanských předků.
 6. Ochrana tradičních míst síly spojených se slovanstvím a s přírodním duchovním odkazem našich předků
 7. Ochrana posvátných vodních zdrojů spojených se slovanskou tradicí
 8. Možnost vstupu slovanským kněžím a kněžkám do věznic a nemocnic pro pomoc lidem v krizových životních situacích
 9. Podpora lesních školek a škol zaměřených na zdravý vztah k přírodě a tradici, předávání intuitivní moudrosti a podpory přirozeného vývoje dětí
 10. Zavedení vzdělávacích programů o domorodých tradicích do škol
 11. Posilování etických hodnot mezi lidmi
 12. Posilování ekologického myšlení a trvale udržitelného rozvoje
 13. Možnost konání oslav Slovanů v jejich posvátných místech, oslav spojených s přírodními cykly a s přelomovými událostmi ve životě člověka (přechodové rituály).
 14. Pomoc při realizaci všech typů původních tradičních oslav v regionech
 15. Registrace slovanských svátků do fondu kulturního dědictví ČR a UNESCO
 16. Získání podpory od státu pro založení nových obřadních míst v regionech
 17. Získání podpory státu a ministerstva kultury pro ochranu, rozvoj, předávání a zajištění uchování kulturních hodnot slovanství pro budoucí generace v naší zemi
 18. Podpora vzniku regionálních slovanských komunit/občin
 19. Dosažení statusu náboženské menšiny získáním 30 000 podpisů
 20. Spolupráce s ostatními rodovými organizacemi v rámci slovanství i mimo něj, které jsou v souladu s etickým kodexem ECER 2014
 21. Vytvoření kulturních zařízení pro výuku a studium tradičních znalostí, dovedností a hodnot
 22. Tisk a distribuce knih s tématikou slovanství a dalších domorodých duchovních tradic v ČR
 23. Podpora revitalizace dalších domorodých kulturních dědictví za použití námi vytvořené revitalizační metodiky. (Keltové apod.)
 24. Registrace původních svátků jako státních, tak jako je to např. u křesťanských. Jako studijní předlohu můžeme použít model státních svátků Lotyšska a Litvy.

Naším cílem je také pomoci bohatému moravskému folkloru k znovunalezení kontaktu s fundamentální slovanskou spiritualitou v něm ukrytou. Tak budeme postupně schopni vytvořit autentickou přírodní tradici založenou na indoevropských základech v kombinaci s lokálními kolority. A toto kulturní bohatství, které léčí naše kořeny, identitu a duchovní sílu budeme moci předat našim dětem. Ty budou moci vyrůstat obklopení rodinou, spřízněnými lidmi, přírodou a živým duchaplným prostředím, namísto bezcitného konzumního systému.