O nás

Jsme první  Ministerstvem Kultury ČR zaregistrované pohanské náboženství, novodobého slovanského pohanství (též jazyčnictví, rodověří apod.). Zabýváme se studiem a praktikováním starověkých slovanských náboženských tradic a obřadů. Naše společnost je tvořena lidmi, kteří se snaží uchovat a udržet důležitou část slovanské kultury a historie.

Naše společnost má za cíl šířit povědomí o slovanských náboženských tradicích a pomáhat lidem porozumět slovanskému duchovnímu dědictví. Snažíme se také navázat spojení s dalšími pohanskými skupinami a organizacemi v celé Evropě a vytvořit tak celospolečensky respektované nepřehlédnutelné místo mezi dalšími náboženskými skupinami.

Naši členové jsou lidé různých věkových skupin a z různých oblastí, kteří žijí pro slávu našich bohů a v úctě k našim předkům. Mezi naše členy patří odborníci z oblasti archeologie, historie, antropologie, filozofie, náboženských studií a dalších oborů.

Naše společnost pravidelně pořádá setkání, semináře a obřady, které umožňují našim členům navázat kontakty a rozvíjet své znalosti o slovanských náboženských tradicích. Naši členové se také aktivně zapojují do výzkumu a studia slovanského duchovního dědictví.

Pokud máte zájem se připojit k naší společnosti a podílet se na uchování a udržení slovanského duchovního dědictví, budeme velmi rádi, když se k nám připojíte.

 

 

Proč se stát členem náboženské společnosti SLOVANÉ?

Jsme společnost rodnověrců, kteří se snaží rozvíjet své vědomí a porozumění slovanskému duchovnímu dědictví.

Naše společnost se zaměřuje na studium a praktikování starověkých slovanských náboženských tradic a obřadů. Naším cílem je uchovat a udržet tuto důležitou část naší kultury a historie, která byla mnohdy opomíjena a zapomenuta.

Členstvím v naší náboženské společnosti podpoříte Rodnou víru v České republice, aby byla samozřejmou součástí veřejného, kulturního i duchovního života. Budete mít také možnost získat hlubší znalosti o slovanské kultuře a tradicích, a účastnit se na našich pravidelných setkáních a obřadech.

Naše společnost vám také nabízí příležitost zúčastnit se výzkumu a studií slovanského duchovního dědictví, a přispět tak k jeho uchování pro budoucí generace. Budete mít možnost sdílet své znalosti a zkušenosti s ostatními členy naší společnosti a přispět tak k rozvoji slovanské kultury.

Pokud jste zájemci o slovanskou kulturu a historii, připojte se k naší společnosti a staňte se tak součástí tohoto  společenství.

 

 

Zachování identity.

V České republice je mnoho rodnověrných skupin. Nejde nám o to být jedinými správnými vykladači rodné víry.

Respektujeme Vaši identitu, váš způsob uctívání bohů – divů i uctívání našich předků. Vaše rodnověrecká skupina bude mít v rámci naší společné náboženské společnosti zcela autonomní postavení.

Jde nám o zastřešení jednotlivých rozdrobených obcí, iniciovat vzájemnou podpořu ve víře, v životu i ve společnosti.