Literatura

s odkazy na recenze knih:

(od nejlepších)

Slovanské starožitnosti I. a II.“ – Pavel Josef Šafařík  (100%)

„Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy“ (část 1., část 2., část 3.) – Václav Krolmus  (100%)

Tradičná svadba u Slovanov“ – Ján Komorovský  (100%)

Kořeny indoevropské duchovní tradice“ – Jan Kozák (100%)

Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech – Jiří Dynda (100 %)

Slovanské bájesloví – Karel Jaromír Erben, Marcel Černý, Petr Kaleta & Věnceslava Bechyňová (100 %)

Encyklopedie hradišť v Čechách“ – Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek (97%)

Veselé chvíle v životě lidu českého“ – Čeněk Zíbrt  (97%)

České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu – Zdeněk Měřínský (97 %)

Staroslovanské hrady – Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ – Kateřina Sučková, Roman Abušinov  (95%)

Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. Věku (Indiculus superstitionum at paganiarum)“ – Čeněk Zíbrt  (94%)

Bohové dávných Slovanů – Martin Pitro & Petr Vokáč (94 %)

Báje a pověsti slovanské. – Karel Jaromír Erben (94 %)

Perun bůh hromovládce“ – Michal Téra  (93%)

Stopy zapomenutého lidu – Libuše Hrabová (93 %)

Mytologie Slovanů – Aleksander Gieysztor (91 %)

Bohové a bohyně v nás“ – Zuzana Řezáčová Lukášová  (90%)

Slovanská kronika Helmolda, kněze Buzovského“ – Helmold von Bosau (90%)

Svět dávných Slovanů – Zdeněk Váňa (90 %)

Svět slovanských bohů a démonů“ – Zdeněk Váňa  (89%)

Jídlo a pití v pravěku a ve středověku“ – Magdalena Beranová    (87%)

Žitkovské bohyně: Lidová magie na Moravských Kopanicích“ – Dagmar Dobšovičová Pintířová  (86%)

Encyklopedie slovanských bohů a mýtů“ – Naďa Profantová, Martin Profant    (86%)

Slované“ – Magdalena Beranová  (85%)

Žítkovské bohyně“ – Jiří Jilík  (84%)

Bájesloví slovanské“ – Jan Máchal   (83%)

Žítkovské čarování“ – Jiří Jilík  (82%)

Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských – Karel Jaromír Erben (82%)

Slované v Čechách – Archeologie 6.-12. století“ – Michal Lutovský, Magdalena Beranová  (80%)

Mýty kmene Čechů“ – Dušan Třeštík  (80%)

Slované – Doteky předků – Luděk Galuška (80 %)

Báje a mýty starých Slovanů“ – Ivan Hudec   (75%)

Slovanská mythologie“ – Josef Růžička  (75%)

Bohové starých Slovanů – Peter Weleslaw Kuzmišín (75%)

 

Slovanský svět“ – Lubor Niederle  (nehodnoceno)

Život starých Slovanů. Díl I, svazek 1. a svazek 2.“  – Lubor Niederle  (nehodnoceno)

Zemědělství starých Slovanů“ – Magdalena Beranová  (nehodnoceno)

Život a zvyky slovanských národů“ – Josef Růžička  (nehodnoceno)

 

BELETRIE:

Soumrak Slovanů“ – Rudolf Richard Hofmeister   (100%)

 

NEDOPORUČENÁ LITERATURA:

Slovansko-árijské védy

Kniha Velesova