Znalecký posudek

V rámci správního řízení registrace náboženské společnosti SLOVANÉ si Ministerstvo Kultury ČR nechalo zpracovat znalecký posudek v oboru religionistika a ekklesiologie, který je zveřejněn pod tímto odkazem:

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/polana-106-znalecky-posudek-14205.pdf