Reportáž z lokality Gbely-Kojatín

Reportáž z našeho „Archeologického léta“ tentokrát míří na slovenskou lokalitu Gbely-Kojatín, kde se během letní školy archeologie uskutečnil systematický interdisciplinární výzkum jedné významné polykulturní lokality. Dominantním historickým krajinným prvkem v tomto prostoru je slovanský mohylník (7.–8. století po Kr.), který bezprostředně sousedí s germánským žárovým pohřebištěm (2.–3/4. století po Kr.). V čele týmu provádějícího společný výzkum Archeologického ústavu AV ČR, Brno, Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a Univerzity Komenského v Bratislave stáli Mgr. Marek Hladík, Ph.D. a Mgr. Slavomír Katkin. Výzkum se uskutečnil s podporou Mezinárodního visegradského fondu. Režie: Zdeněk Skokan